Forlaget Vistoft

 Ebbe Preisler e-mail: ebbepreisler@hotmail.com

 Dansk Folkemindesamling

 Det Kongelige Bibliotek

 Statsbiblioteket i Århus

 Syddansk Universitetsbibliotek - skillingsviser