OM LIDT ER SANGEN KLAR…

er den første bog nogen sinde om det særlige danske fænomen, vi kender som lejlighedssange.
Den personlige lejlighedssang er skrevet til en fest eller sammenkomst, hvor forfatteren af sangen kender festens hovedperson eller sammenkomstens anledning og deltagere. Sangen er altid skrevet til en kendt melodi.
Den officielle lejlighedssang er skrevet til en offentlig begivenhed, som regel af en kendt forfatter og måske endda til en nyskrevet melodi.
Købesangen er skrevet af en forfatter, der tager betaling for at skrive en sang til en anledning, vedkommende ikke selv har tilknytning til.
Vandresange er sådanne sange, der ikke er fæstnet til een begivenhed, men som har en prøvet underholdningsværdi og derfor trækkes frem igen og igen.

Bogen har ti kapitler:
1. - Forord
2. - De dårlige og de gode - diskuterer genrens dårlige renommé og giver en række eksempler på 'mestersange'.
3. - Træk af lejlighedssangens historie. Fra renæssance til den socialdemokratiske enhedskultur efter 2. verdenskrig. Hovedpersoner bl.a. Kingo, Jens Baggesen, P.A. Heiberg, Oehlenschläger, H.C. Andersen og Edvard Collin, Grundtvig, kvinder fra den jyske hede, arbejderdigteren Christian Bruun.
4. - De officielle sange. Udtræk fra Højskolesangbogen. Danmarkssange. Sange til kongehuset.
5. - Købesange og vandresange. Bestillingssange.
6. - Et Danmarksbillede vævet af citater fra sange skrevet til samme melodi (Om lidt er kaffen klar…).
7. - En samtale med Benny Andersen om digterhåndværket. Udpluk fra hans private samling.
8. - En samtale med revyens mester, Carl Erik Sørensen, om samme, med udpluk fra hans private samling.
9. - Et righoldigt udbud af 'mestersange´ af ukendte og kendte, blandt sidstnævnte Klaus Rifbjerg, Kim Larsen, Halfdan Rasmussen, PH, Karen Smidt, Henrik H. Lund, Gunvor Reynberg, rapperne Oliver Ravn Andersen og Per Vers, Jakob Morrild, Paul Hammerich, Flemming Jensen, Ida Bjørn Nielsen, Karen Syberg, Jesper Jensen, Johannes Møllehave o.m.a.
10. - Et kort kapitel med 'Gode råd til den professionelle amatør'.

 Bogens indholdsfortegnelse

 Prins Henriks forord

 

OM LIDT ER SANGEN KLAR…

Tekst: Ebbe Preisler
Musik: Hans Dal
Tegninger: Klaus Albrectsen

© KrusMusiDus / Klaus Albrectsen, Hans Dal, Ebbe Preisler 2011

www.omlidtersangenklar.dk

Grafisk tilrettelægning: Morten Bøcher & Jens Landorph, NB7

Musik indspillet hos Frostbox I/S v/ Kalle Mortensen

Bogen er sat med Janson
og trykt hos Narayana Press, Gylling

Printed in Denmark 2011
1. udgave, 1. oplag
ISBN 978-87-87734-70-7

Forlaget Vistoft, Vrinners Hoved, 8420 Knebel, 86 36 58 00

Udgivet med støtte fra:
DPA, Danske Populær Autorer
Frederiksbergfonden
Velux Fonden

"Velux Fondens støtte er ydet under Fondens fundatsbestemmelse, der giver mulighed for at støtte aktive ældre. Kvalitative og redaktionelle vurderinger i forbindelse med udgivelsen er varetaget af forlaget og forfatteren alene."

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner og virksomheder, der har indgået aftale med CopyDan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer, Institutioner og virksomheder, der ikke har indgået aftale med CopyDan, skal ved ønske om kopiering henvende sig til forlaget